לאור ההצלחה מתארגנת קבוצה נוספת

ללימודי דוקטוראט!


להרשמה ראשונית  לחץ כאן

ערב פתוח ולאחריו סדנת כתיבת הצעת מחקר 

יתקיים בעז"ה בסביבות פסח

פרטים נוספים ישלחו בהמשך לנרשמים.


-------------------------

חברי הקבוצה השנייה והשלישית - סיימו בהצלחה סדנה
לכתיבת הצעת מחקר וכן סדנת ביבליוגרפיה וסיכום הצעת מחקר.

חברי הקבוצה החדשה - מוזמנים לסדנת כתיבת
הצעת מחקר - פרטים יישלחו לחברי הקבוצה.  הסדנאות הינן ללא תשלום לקבוצה שנרשמה ומילאה טפסיה - יש ליצור קשר לפרטים


לאור ההצלחה מתארגנת קבוצה שלישית 

ללימודי דוקטוראט!


להרשמה ראשונית  לחץ כאן

פרטים נוספים ישלחו בהמשך לנרשמים.


-------------------------

חברי הקבוצה הראשונה והשנייה - סיימו בהצלחה סדנה
לכתיבת הצעת מחקר וכן סדנת ביבליוגרפיה וסיכום הצעת מחקר.

חברי הקבוצה השלישית - מוזמנים לסדנת כתיבת
הצעת מחקר - פרטים יישלחו לחברי הקבוצה.  הסדנאות הינן ללא תשלום לקבוצה שנרשמה ומילאה טפסיה - יש ליצור קשר לפרטים


לאור ההצלחה וגיבוש הקבוצה הראשונה והשנייה מתארגנת קבוצה שלישית ללימודי דוקטוראט!


להרשמה ראשונית  לחץ כאן

פרטים נוספים ישלחו בהמשך לנרשמים.


-------------------------

חברי הקבוצה הראשונה - סיימו בהצלחה סדנה לכתיבת הצעת מחקר ומוזמנים בקרוב לסדנת בביליוגרפיה וסיכום הצעת מחקר.

חברי הקבוצה השנייה - מוזמנים לסדנת כתיבת הצעת מחקר - פרטים יישלחו לחברי הקבוצה.  הסדנאות הינן ללא תשלום לקבוצה שנרשמה ומילאה טפסיה שנשלחו בדוא"ל (טופס הרשמה והכרה בלימודים קודמים, והחומר הסרוק כפי המצוין בדף שחולק בערב הפתוח)


לאור ההצלחה וגיבוש הקבוצה הראשונה מתארגנת קבוצה שנייה ללימודי דוקטוראט!


ערב פתוח לקבוצה השנייה יתקיים בא' תמוז התשע"ג 09 ביוני 2013 בשעה 19:00

להרשמה לחץ כאן

מיקום ופרטים נוספים ישלחו בהמשך לנרשמים.


-------------------------

חברי הקבוצה הראשונה - מוזמנים לסדנת כתיבה לתלמידי מחקר-דוקטורנטים

בעקבות פניות ובקשתם של תלמידי המחקר לדוקטורט המעוניינים בהכוונה לקראת כתיבת הצעת המחקר, החלטנו לערוך סדנת הדרכה שתנהיר את דרך כתיבת הדוקטורט הלכה למעשה, מהתיאוריה למעשה, עם ד"ר אדוארדו סליוואן מומחה בתחום.

ד"ר אדארדו בעל ניסיון רב בהדרכת תלמידי המחקר ועזרה בכתיבת הצעות מחקר לדוקטורנטים 
לאוניברסיטאות השונות בארץ ובחו"ל.

תאריך הסדנה: הסדנה תתקיים בע"ה ביום חמישי א' באייר התשע"ג ב11-04-2013 
הסדנה תארך כ 4.5 שעות משעה 16:00-20:45 (נא לדייק).

מיקום הסדנה: מכון מנדל, בית האומות, דרך חברון 101 קומה 4/5 ירושלים.

הרשמה לסדנה: נא לשלוח בקשה להרשמה לסדנה לדוא"ל זה.

אחר סדנה זו יהיה ניתן לקבוע פגישות אישיות עם המנחה שיפגש באופן אישי עם כל דוקטורנט וידריך אותו בכתיבת הצעת המחקר הספציפית שלו בכדי שתישלח לאוניברסיטאות.

 הסדנה היא ללא תשלום לקבוצה שנרשמה ומילאה טפסיה שנשלחו בדוא"ל (טופס הרשמה והכרה בלימודים קודמים, והחומר הסרוק כפי המצוין בדף שחולק בערב הפתוח)